Veneer Me

הכנת שחזורים לקראת הדבקה הינה פעולה מייגעת הדורשת מאמץ רב מצד כל רופא העוסק בשחזור אדהזיבי. בסרט מוצג פתרון פשוט וקל, פרי פיתוח של דר' גליפ גוראל בשיתוף חברות "סמייל ליין" ו"סטייל איטליאנו" המביא לכל רופא בשורה משמחת. הפיתוח חוסך בזמן עבודה יקר, מזרז את התהליכים ושימושי מאד.