Brosh online

ברוש אונליין

המערכת שמאפשרת לכם המרפאות, ניהול ומעקב בזמן אמת על שלבי ההזמנה מכל מקום ובכל זמן. עכשיו עם אפשרות התקשרות פנימית בין המרפאה למעבדה המצמצמת באופן דרמטי עיכובים או טעויות ועוד.

דשבורד - ניהול ובקרה

דשבורד - תפריט ראשי המכיל:

‏1. סיכום כללי של פעילות המרפאה
‏2. התראות על חריגות ושינויים
3. חדשות ועדכונים על קורסים ממרכז  ההדרכה EVIDENT
‏4. סיכום חשבוניות ותקשורת
‏5. שליחים – הזמנת שליח ומעקב
‏6. סיכום סטטוס עבודות

ilan-screen

Live Inbox

סטטוס כל עבודות המרפאה בעבר בהווה ובעתיד

‏1. מוזמן לתאריך – המערכת מעדכנת ומתריאה מתי בעבודה תשלח למרפאה
‏2. תצוגה של כלל הזמנות המרפאה
‏3. אפשרות מיון וסינון לפי קטגוריות שונות
‏4. סטטוס ההזמנה – ניתן לראות את השלב בו נמצאת ההזמנה בכל רגע נתון
‏5. אפשרות סימון עבודות מועדפות

צ'אט

1. התכתבות אונליין
‏2. שליחת תמונות
‏3. סימון הודעות חשובות/הדורשות התייחסות
‏4. התראות על הודעות שלא נענו

הזמנת שליח וחומרי אריזה

‏1. הזמנת שליח וחומרי אריזה
‏2. מעקב אחר סטטוס ההזמנה
‏3. מעקב אחר היסטורית ההזמנות
‏4. אפשרות הוספת הערות לשליח

דוחות כספיים

‏1. ריכוז חשבוניות, קבלות וכרטסת
‏2. יתרה לתשלום
‏3. אפשרויות סינון לפי קטגוריות שונות
‏4. אפשרות למעקב אחרי כלל ההוצאות
‏5. אפשרות הדפסת של העתק החשבונית

מסך ביצועים

הצגת ביצועים על ידי ניתוח סטטיסטי והצגתו
בצורה ויזואלית מגוונת

חיפוש
חיפוש מהיר