חומרי מטבע

חומרי המטבע מעמידים בפני הרופאים לא מעט בעיות ואתגרים. איכות חומר המטבע, זמן ההתקשות שלו, בועיות המופיעות לפתע, טירסוטרפיה של החומר. דר' מירלה פררו מסבירה ומדגימה לאילן ברוש על ההבדלים בעבודה הקלינית עם חומרי המטבע השונים.

בסרטון מציגה דר' פררו את חומר המטבע "הידרורייז" של חברת "זרמאק" ויתרונותיו הבולטים המותאמים לעבודה בסביבה נוזלית.

כמו כן מציגה פתרונות נוספים ושיטות ערבול נכונות לחומרי המטבע. כל האינפורמציה הקשורה בחומרי המטבע השונים בסרטון שלפניכם.